#Hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ; Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo... là những điều đáng chú ý.

Bàn cách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Cần Thơ

Bàn cách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Cần Thơ

Ngày 28/8, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp bàn về Kế hoạch hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018.

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch: Đã ban hành nhiều chính sách chưa có tiền lệ

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch: Đã ban hành nhiều chính sách chưa có tiền lệ

Để đối phó với cơn bão đại dịch Covid-19, nhiều biện pháp tài chính - tiền tệ chưa có tiền lệ cũng được gấp rút triển khai. Đặc biệt, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời sửa đổi, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ DN, người dân, người lao động.