#Luật Kinh doanh bất động sản

 • Khắc phục tồn tại, hạn chế trong Luật Kinh doanh bất động sản

  Khắc phục tồn tại, hạn chế trong Luật Kinh doanh bất động sản

  23:20 19/06
 • Tiền đặt cọc bất động sản được luật hóa, chủ đầu tư có lợi

  Tiền đặt cọc bất động sản được luật hóa, chủ đầu tư có lợi

  21:35 14/11
 • Đề xuất cấm cá nhân môi giới bất động sản độc lập

  Đề xuất cấm cá nhân môi giới bất động sản độc lập

  17:55 18/10