#Luật quản lý thuế

Nghị định 126: Tin vui cho ngành thuế nhưng “đánh đố” doanh nghiệp!

Nghị định 126: Tin vui cho ngành thuế nhưng “đánh đố” doanh nghiệp!

Tại Nghị định 126 có hiệu lực từ ngày 05/12, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Tuy nhiên, cũng Luật quy định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã tạm nộp của 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập cả năm. Đây là nỗi lo của hàng ngàn doanh nghiệp (DN) sẽ đối mặt với nguy cơ phạt chậm nộp thuế.

Sự cần thiết ban hành Luật quản lý thuế sửa đổi

Sự cần thiết ban hành Luật quản lý thuế sửa đổi

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) nhằm đổi mới các nội dung và điều luật theo hướng gia tăng các quy định cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế.