#chính sách mới

Chủ đầu tư phải trả quỹ bảo trì cho cư dân trong bao nhiêu ngày?

Chủ đầu tư phải trả quỹ bảo trì cho cư dân trong bao nhiêu ngày?

Chính phủ vừa sửa quy định, cho phép ban quản trị chung cư, chính quyền và ngân hàng có thể cưỡng chế đòi quỹ bảo trì cho cư dân sớm hơn.

Ô tô bắt đầu chịu sự điều chỉnh của nhiều chính sách mới áp dụng từ năm 2021

Ô tô bắt đầu chịu sự điều chỉnh của nhiều chính sách mới áp dụng từ năm 2021

Trong năm 2021, nhiều chính sách mới liên quan đến ô tô sẽ được triển khai như lệ phí trước bạ, thuế nhập khẩu, tiêu chuẩn khí thải..

Hàng loạt chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2020

Hàng loạt chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2020

Hàng loạt chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2020. Trong đó có các chính sách liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản, lĩnh vực thuế, ngân hàng...

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2020

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2020

Từ tháng 3/2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức; cảnh sát giao thông “vòi tiền” bị buộc thôi việc; trợ cấp cho giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên...

Những chính sách kinh tế - xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2020

Những chính sách kinh tế - xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2020

Cơ sở giáo dục đại học công khai về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, bổ sung mức phạt vi phạm trong lĩnh vực thú y… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6

Quy định mới về đấu thầu cung cấp dịch vụ công; giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã;... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2019.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2018.