#đầu tư nông nghiệp

Nghệ An sẽ xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Nghệ An sẽ xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã khẳng định như trên khi phát biểu tại Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây, con chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030". Hội thảo đã thu hút nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tham dự…

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Hội nghị “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” tổ chức 30/7 tới đây được kỳ vọng sẽ mở đường cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư nhiều hơn nữa vào lĩnh vực trọng yếu này.