#Kinh tế số

Chuyển đổi số: Giờ vàng đã điểm

Chuyển đổi số: Giờ vàng đã điểm

Kinh tế số đang ngày càng phổ biến và là xu hướng tất yếu đối với bất cứ quốc gia hay doanh nghiệp nào nếu không muốn tụt lại phía sau. Và đây chính là thời điểm vàng để các doanh nghiệp chuyển đổi số.

Doanh nghiệp CNTT Việt sẵn sàng phát triển kinh tế - xã hội số!

Doanh nghiệp CNTT Việt sẵn sàng phát triển kinh tế - xã hội số!

Cộng đồng doanh nghiệp CNTT Việt Nam có đủ năng lực và luôn sẵn sàng tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương trong việc xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế - xã hội số.