#đào tạo

Đào tạo lãnh đạo không nên chỉ dành cho những người hoạt động tốt nhất

Đào tạo lãnh đạo không nên chỉ dành cho những người hoạt động tốt nhất

Các nhà lãnh đạo cấp cao thường nhận được hầu hết các khóa đào tạo về khả năng lãnh đạo trong những chương cuối cùng của sự nghiệp - khi họ có nhiều kinh nghiệm nhất. Các tổ chức cũng dành nhiều thời gian để tiến hành đánh giá hiệu suất và tài năng hàng năm để xác định những người có hiệu suất cao và tiềm năng cao (HiPos) và cung cấp cho họ sự phát triển phong phú. Trong cả hai trường hợp, những cá nhân nhận được nhiều sự phát triển nhất cũng là những người được cho là cần nó ít nhất. Chúng tôi gọi đây là nghịch lý phát triển lãnh đạo.

50 trung tâm toàn cầu dành cho các tài năng AI sáng giá nhất

50 trung tâm toàn cầu dành cho các tài năng AI sáng giá nhất

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển vượt bậc trong những năm vừa qua. Michael Littman - Chủ tịch của “One Hundred Year Study on Artificial Intelligence” (Nghiên cứu Trăm năm về Trí tuệ nhân tạo) được tổ chức tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) cho biết: “Trong 5 năm qua, AI đã tạo ra bước nhảy vọt từ một thứ thường xảy ra trong phòng nghiên cứu hoặc các cơ sở được kiểm soát cao khác thành một thứ ngoài xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống của con người”.