#chính phủ điện tử

Bộ GTVT chỉ đạo nhanh chóng triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ GTVT chỉ đạo nhanh chóng triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ GTVT xác định xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải ưu tiên thực hiện nhằm hình thành các dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cải cách hành chính.

Hà Nội quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử

Hà Nội quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử

Với mục tiêu tiến gần “chính quyền điện tử” hướng tới “một thành phố thông minh hơn”, gần đây, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước từ TP đến cấp xã, phường đã đạt kết quả tích cực. Qua đó, không chỉ giúp chính quyền chỉ đạo điều hành tốt hơn mà còn mang lại hiệu quả rõ nét trong phục vụ người dân, DN.

Xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của cơ quan Nhà nước

Xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của cơ quan Nhà nước

Theo Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan quan ngang bộ.

Xây dựng Chính phủ điện tử: Thách thức lớn ở yếu tố con người

Xây dựng Chính phủ điện tử: Thách thức lớn ở yếu tố con người

Theo các chuyên gia, xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) ngoài việc áp dụng công nghệ thì yếu tố con người cũng phải cần chú trọng.

Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành

Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành

Quyết định nêu rõ, văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).