#tổng cục hải quan

Tổng cục Hải quan đẩy mạnh công tác đấu tranh với vi phạm xuất xứ hàng hóa

Tổng cục Hải quan đẩy mạnh công tác đấu tranh với vi phạm xuất xứ hàng hóa

Ngày 04/03/2021, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác 2 tháng đầu năm và tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với vi phạm xuất xứ hàng hóa.

"Cởi trói" về thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Tiết giảm chi phí, tăng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

"Cởi trói" về thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Tiết giảm chi phí, tăng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do cơ quan này xây dựng đang hoàn thành khâu cuối cùng.