#Đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy các quốc gia Đông Á tăng trưởng

Đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy các quốc gia Đông Á tăng trưởng

Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhận định, đổi mới sáng tạo là nhân tố quan trọng để tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia Đông Á trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Kinh tế sáng tạo và sự vươn lên của các quốc gia

Kinh tế sáng tạo và sự vươn lên của các quốc gia

Đổi mới sáng tạo đã trở thành kim chỉ nam trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng làm sao để thực sự trở thành một nền kinh tế sáng tạo?

Đổi mới sáng tạo - yếu tố tiên quyết giúp doanh nghiệp ‘cán đích’

Đổi mới sáng tạo - yếu tố tiên quyết giúp doanh nghiệp ‘cán đích’

Hiệp định EVFTA như “con đường cao tốc” mà để đi nhanh, đi được đến đích, điều kiện tiên quyết vẫn phải là sự quyết tâm và nỗ lực tự đổi mới sáng tạo của chính bản thân các doanh nghiệp.

Kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với nước ngoài

Kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với nước ngoài

Việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với nước ngoài mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thị trường kinh tế toàn cầu. Để thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, bên cạnh chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp cũng cần có định hướng và quy trình cụ thể, từ đó khai thác hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình hỗ trợ, hợp tác quốc tế của các quốc gia phát triển, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tập đoàn đa quốc gia.

Đổi mới sáng tạo - Yếu tố sống còn cho doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo - Yếu tố sống còn cho doanh nghiệp

Cùng với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới của đất nước, các doanh nghiệp (DN) Việt đã và đang có những bước chuyển mình khá tích cực để dần thích nghi với xu thế cạnh tranh “sòng phẳng” với DN nước ngoài. Yếu tố năng suất luôn được đặt lên hàng đầu, là cơ hội sống còn đối với bất kỳ DN nào. Tuy nhiên, không có nghĩa DN nào cũng nhận thức đầy đủ về điều này.