#nghịch lý

Nghịch lý cung - cầu thị trường lao động Việt Nam

Nghịch lý cung - cầu thị trường lao động Việt Nam

Sự lệch pha giữa công tác đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động tại Việt Nam đang gây ra nhiều hệ lụy, gây bất lợi không nhỏ cho các doanh nghiệp, nhà đào tạo và đặc biệt là người lao động.

Nghịch lý doanh nghiệp FDI: Càng ưu đãi... càng lỗ?

Nghịch lý doanh nghiệp FDI: Càng ưu đãi... càng lỗ?

Để hạn chế tình trạng trải thảm đỏ thu hút đầu tư, song doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn liên tục báo lỗ. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tự đi trên đôi chân của mình, thúc đẩy kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường kinh doanh...