#giấy phép con

Giấy phép con tiếp tục được cài cắm

Giấy phép con tiếp tục được cài cắm

Nếu không thay đổi tư duy quản lý nhà nước, cuộc chiến với giấy phép con, những điều kiện kinh doanh vô lý sẽ không thể có hồi kết.

Doanh nghiệp tiếp tục “phàn nàn” về giấy phép con

Doanh nghiệp tiếp tục “phàn nàn” về giấy phép con

Thống kê của VCCI cho thấy có đến 60% doanh nghiệp phàn nàn về việc xin giấy phép kinh doanh có điều kiện (các giấy phép con) đầy phức tạp, khó khăn.

Đầu năm 2019, bãi bỏ hàng loạt giấy phép con

Đầu năm 2019, bãi bỏ hàng loạt giấy phép con

Từ 1/1/2019, sẽ bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ - các quy định này đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Quản lý ngành phân phối: 30% gian hàng là cần thiết, nhưng tránh “đẻ” thêm giấy phép con

Quản lý ngành phân phối: 30% gian hàng là cần thiết, nhưng tránh “đẻ” thêm giấy phép con

Dự thảo Nghị định phát triển và quản lý ngành phân phối mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến khiến DN và các chuyên gia kinh tế lo ngại trong bối cảnh Chính phủ quyết liệt cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Siết điều kiện kinh doanh siêu thị: Không thực tế, trái thị trường

Siết điều kiện kinh doanh siêu thị: Không thực tế, trái thị trường

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối do Bộ Công Thương soạn thảo có nhiều quy định can thiệp sâu vào hoạt động của DN và thị trường, dễ phát sinh giấy phép con.