#định hướng

Thanh Hóa: Xác định doanh nghiệp là trung tâm trong định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025

Thanh Hóa: Xác định doanh nghiệp là trung tâm trong định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trong phiên Hội nghị thảo luận về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Nghệ An: Triển khai xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghệ An: Triển khai xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Hydro trong định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hydro trong định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chuyển dịch năng lượng bắt đầu diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, nhiều quốc gia và các tập đoàn năng lượng, dầu khí trên thế giới đã tích cực xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển Hydro với mục tiêu trở thành những quốc gia, doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành Công nghiệp Hydro trong tương lai.