#M&A

 • Chiến lược kinh doanh các “ông lớn” qua các thương vụ M&A

  Chiến lược kinh doanh các “ông lớn” qua các thương vụ M&A

  11:42 04/12
 • M&A trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới

  M&A trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới

  10:17 30/11
 • Thị trường Việt Nam có nhiều cơ hội cho hoạt động M&A

  Thị trường Việt Nam có nhiều cơ hội cho hoạt động M&A

  00:00 12/10
 • Thị trường M&A: Thay đổi để bứt phá

  Thị trường M&A: Thay đổi để bứt phá

  00:00 12/10
 • Làn sóng ngầm M&A bất động sản

  Làn sóng ngầm M&A bất động sản

  00:00 12/10
 • Dòng tiền nóng M&A

  Dòng tiền nóng M&A

  00:00 12/10