# doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh: Tạm dừng sản xuất tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao để phòng chống dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh: Tạm dừng sản xuất tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao để phòng chống dịch Covid-19

Tổ thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM phối hợp cùng UBND TP. Thủ Đức và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM khảo sát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghệ cao. Theo đó, các doanh nghiệp không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch sẽ được yêu cầu tạm ngưng sản xuất để phòng chống dịch bệnh...