#miễn thuế

Dự kiến miễn, giảm hơn 138 nghìn tỷ đồng thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp

Dự kiến miễn, giảm hơn 138 nghìn tỷ đồng thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp

Tính chung các giải pháp thực hiện từ đầu năm 2021 và giải pháp đang chuẩn bị đề xuất thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138 nghìn tỷ đồng.

Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ miễn thuế biên giới Canada kêu gọi chia sẻ quỹ hỗ trợ Du lịch nhằm tăng khả năng sống sót

Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ miễn thuế biên giới Canada kêu gọi chia sẻ quỹ hỗ trợ Du lịch nhằm tăng khả năng sống sót

Các nhà bán lẻ duty-free (miễn thuế) tại biên giới Canada đang yêu cầu chính phủ Trudeau chia sẻ một phần của Quỹ cứu trợ du lịch trị giá 400 triệu đô la (500 triệu đô la Canada) mới thành lập như một cơ hội sống sót sau 16 tháng tàn phá của đại dịch Covid-19.

Lưu ý cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Thụy Điển về các quy định miễn thuế

Lưu ý cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Thụy Điển về các quy định miễn thuế

Các nước Bắc Âu nói chung và Thụy Điển nói riêng là những quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người, độ khó tính và luật pháp chặt chẽ bậc nhất thế giới, đặc biệt là về các quy định miễn thuế.