#nông thôn mới

Huyện Hòn Đất (Kiên Giang) quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025

Huyện Hòn Đất (Kiên Giang) quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Hòn Đất đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Kiên Giang: Đầu tư 17.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Kiên Giang: Đầu tư 17.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Kiên Giang đang nỗ lực có 100% xã (116/116 xã) đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 với mức kinh phí đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 17.400 tỷ đồng.

Kiên Giang phấn đấu tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 5 năm tới

Kiên Giang phấn đấu tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 5 năm tới

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Kiên Giang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông thôn, phấn đấu 100% số xã (117 xã) đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tối đa 6,5%/năm

Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tối đa 6,5%/năm

Ngân hàng Nhà nước cho biết để khuyến khích đầu tư tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước đã quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 6,5%/năm.