#hợp tác xã

Lào Cai: Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã, Tổ hợp tác dần ổn định và phát triển trở lại

Lào Cai: Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã, Tổ hợp tác dần ổn định và phát triển trở lại

Các thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã dần bước vào quỹ đạo phục hồi chung của tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, tổ hợp tác dần ổn định và phát triển trở lại trạng thái bình thường mới qua 6 tháng đầu năm 2022.

Việt Nam sẽ có 45.000 hợp tác xã vào năm 2030

Việt Nam sẽ có 45.000 hợp tác xã vào năm 2030

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 có khoảng 140.000 tổ hợp tác, 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên.

Đòn bẩy cho phát triển hợp tác xã

Đòn bẩy cho phát triển hợp tác xã

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thúc đẩy phát triển các HTX, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò cốt yếu.

Phát triển hợp tác xã: Tránh để “bình mới, rượu cũ”

Phát triển hợp tác xã: Tránh để “bình mới, rượu cũ”

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách thúc đẩy hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là vấn đề số lượng mà nhấn mạnh đến chất lượng HTX.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông thư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20-5-2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong 2 năm 2022 - 2023

Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong 2 năm 2022 - 2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 422/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ. Theo đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về điều hành chính sách tiền tệ chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong năm 2022 - 2023.