#kinh phí

Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho 13.520 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng

Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho 13.520 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng

Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho 13.520 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng. Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời…

Nghệ An hỗ trợ cho 8.844 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng

Nghệ An hỗ trợ cho 8.844 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định giải quyết kinh phí hỗ trợ đối với 8.844 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng…

Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho gần 2.000 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng

Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho gần 2.000 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng…