#đầu tư công

Đến hết tháng 5/2021, tổng số vốn đầu tư công đã phân bổ đạt 88,11% kế hoạch

Đến hết tháng 5/2021, tổng số vốn đầu tư công đã phân bổ đạt 88,11% kế hoạch

Báo cáo của Bộ Tài chính vừa được công bố đã ghi nhận kết quả phân bổ vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm 2021. Theo đó, tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2021, tổng số vốn đầu tư đã được phân bổ là 406.463,67 tỷ đồng, đạt 88,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Cần những giải pháp “không bình thường” thúc đẩy đầu tư công

Cần những giải pháp “không bình thường” thúc đẩy đầu tư công

Cả nền kinh tế đang ở tình trạng không bình thường thì cũng cần đến những biện pháp không bình thường để thúc đầu tư công.

Cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi từ đầu tư công?

Cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi từ đầu tư công?

Việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt tại các dự án lớn như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành sẽ kéo theo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng.

Nghệ An chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Nghệ An chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Đó là một trong những nội dung đã được UBND tỉnh Nghệ An đề cập trong văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021…