#hội nhập

Lộ trình mở cửa nền kinh tế gói hỗ trợ kinh tế lần 2 trong năm 2021 sẽ như thế nào?

Lộ trình mở cửa nền kinh tế gói hỗ trợ kinh tế lần 2 trong năm 2021 sẽ như thế nào?

Tại phiên họp báo Chính phủ thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP, các nội dung về lộ trình mở cửa nền kinh tế và chuyển đổi số quốc gia đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương giải đáp.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai: 'Khởi nghiệp không thể đi ngược xu thế hội nhập'

Ông Phạm Phú Ngọc Trai: 'Khởi nghiệp không thể đi ngược xu thế hội nhập'

Ông Phạm Phú Ngọc Trai: 'Khởi nghiệp không thể đi ngược xu thế hội nhập'

RCEP nhìn từ góc độ thị trường: Đầu tàu hội nhập hướng về châu Á

RCEP nhìn từ góc độ thị trường: Đầu tàu hội nhập hướng về châu Á

Sau một thập kỷ đàm phán, 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đã ký một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử vào năm 2020. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đặt ra mục tiêu giảm bớt các rào cản kinh doanh trong một khu vực bao gồm một phần ba dân số và sản lượng kinh tế của thế giới.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 8,9 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 8,9 tỷ USD

Theo số liệu do Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/03/2022, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt trên 8,9 tỷ USD, bằng 87,9% so với cùng kỳ năm 2021.