#nông dân

Kiên Giang: Liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp

Kiên Giang: Liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp

Tỉnh Kiên Giang đã có chính sách hỗ trợ nông dân và các tổ chức tham gia thực hiện việc liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp

Kiên Giang: Thực hiện tốt Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Kiên Giang: Thực hiện tốt Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Qua 8 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Kiên Giang, Hội Nông dân đã huy động nguồn lực, hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hình thành các mô hình tổ hợp tác, Hợp tác xã, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tham gia chuỗi giá trị trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Chế biến nước ép, chủ động trong hỗ trợ nông dân

Chế biến nước ép, chủ động trong hỗ trợ nông dân

Theo các chuyên gia nông nghiệp, các doanh nghiệp cần chủ động trong hỗ trợ nông dân để nông sản dễ dàng được tiêu thụ tại thị trường nội địa thông qua chế biến, cụ thể là sấy khô, hoặc tạo nước ép...

Tăng trưởng trong nông nghiệp: Nhanh nhưng chưa chắc

Tăng trưởng trong nông nghiệp: Nhanh nhưng chưa chắc

Năm 2018 dần khép lại, tăng trưởng GDP nông nghiệp tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, những lo lắng vì chưa có sự đột phá về thị trường nông sản khiến ngành này dù đã tiến nhanh nhưng vẫn chưa vững chắc.

Kiên Giang: Dự án Cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2021

Kiên Giang: Dự án Cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt Kế hoạch dự án Cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.