#phát triển

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng sức cạnh tranh

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng sức cạnh tranh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến tham vấn dự thảo Báo cáo nghiên cứu, đề xuất lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030.

Nghệ An: Phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề

Nghệ An: Phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề

Đó là một trong những nội dung được UBND tỉnh Nghệ An đề cập đến trong Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2021 -2025 vừa được ban hành…

Phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025

Phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025

Kết thúc năm 2020, đã có hơn 13.000 doanh nghiệp công nghệ số ra đời, tăng 28%. Con số này đã khiến nhiều người kỳ vọng sẽ cán đích sớm hơn dự kiến.