#Nga

Việt Nam là cầu nối quan trọng trong hợp tác ASEAN - Nga

Việt Nam là cầu nối quan trọng trong hợp tác ASEAN - Nga

Nga trở thành một phần của Diễn đàn khu vực ASEAN vào năm 1995 cùng với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở thành đối tác đối thoại đầy đủ vào năm 1996. Kể từ đó, thương mại hai chiều đã tăng khiêm tốn từ 500 triệu USD năm 2005 lên 18,2 tỷ USD năm 2019. Mặc dù có tiềm năng lớn nhưng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nga vào ASEAN chỉ đạt 45 triệu USD trong cùng năm; một lượng nhỏ đáng kể khi khối này nhận được 160 tỷ USD vốn FDI vào năm 2019.