#chuyển giá

Tiếp tục “để mắt” doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá

Tiếp tục “để mắt” doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá

Đó là một trong những thông tin được Bộ Tài chính đưa ra Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo UBND 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư nhằm đánh giá công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, tổ chức ngày 18/10 tại Hà Nội.

Đẩy mạnh thanh kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

Đẩy mạnh thanh kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

Đó là một trong những thông tin được Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 18/10 tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra nhằm đánh giá công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.

"Chặn" doanh nghiệp “lách” luật để chuyển giá?

"Chặn" doanh nghiệp “lách” luật để chuyển giá?

Đã có trường hợp doanh nghiệp lợi dụng hoạt động tự thoả thuận mức phí chuyển giao công nghệ để chuyển giá.