#tiền sử dụng đất

Những trường hợp nào làm sổ đỏ không phải nộp tiền sử dụng đất?

Những trường hợp nào làm sổ đỏ không phải nộp tiền sử dụng đất?

Trong nhiều trường hợp, người dân khi làm sổ đỏ mà không cần nộp tiền sử dụng đất đã được quy định rõ tại Luật Đất đai 2013.

Tiền sử dụng đất sẽ được tháo gỡ bất cập tại Nghị định 45 sửa đổi

Tiền sử dụng đất sẽ được tháo gỡ bất cập tại Nghị định 45 sửa đổi

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Trong đó, xác định mức tiền sử dụng đất được ghi nợ phải làm rõ những hình thức hỗ trợ được khấu trừ và không được khấu trừ.