#khu kinh tế

Nửa đầu năm 2021, tổng doanh thu trong khu kinh tế đạt khoảng 1.910 tỷ đồng

Nửa đầu năm 2021, tổng doanh thu trong khu kinh tế đạt khoảng 1.910 tỷ đồng

Tổng doanh thu trong các khu kinh tế, khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 1.910 tỷ đồng, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2020.

Phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư có chất lượng và trọng điểm

Phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư có chất lượng và trọng điểm

Trong giai đoạn 2016-2019, khu công nghiệp, khu kinh tế nộp Ngân sách nhà nước trên 400 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tại một số nơi quy hoạch và phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế chưa sát với nhu cầu phát triển và khả năng thu hút đầu tư

Khu kinh tế cửa khẩu đìu hiu: Ðầu tư dàn trải, chưa hiệu quả

Khu kinh tế cửa khẩu đìu hiu: Ðầu tư dàn trải, chưa hiệu quả

Bộ KH&ÐT đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) còn nhiều bất cập, đầu tư dàn trải, thiếu sức hút với doanh nghiệp.

Nghệ An: Thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2021 cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam

Nghệ An: Thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2021 cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) vừa có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thuê đất trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An làm thủ tục để thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2021…