#khu kinh tế

Phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư có chất lượng và trọng điểm

Phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư có chất lượng và trọng điểm

Trong giai đoạn 2016-2019, khu công nghiệp, khu kinh tế nộp Ngân sách nhà nước trên 400 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tại một số nơi quy hoạch và phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế chưa sát với nhu cầu phát triển và khả năng thu hút đầu tư

Bất động sản công nghiệp: Đừng để 'vuột' cơ hội vàng khỏi tầm tay

Bất động sản công nghiệp: Đừng để 'vuột' cơ hội vàng khỏi tầm tay

Để nắm bắt cơ hội vàng này trong thu hút đầu tư thì cần hấp thụ được dòng vốn. Đồng thời, thu hút những dự án có chất lượng và có giá trị lan toả, hướng đến sự phát triển quốc gia như công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và giá trị gia tăng của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Khu kinh tế cửa khẩu đìu hiu: Ðầu tư dàn trải, chưa hiệu quả

Khu kinh tế cửa khẩu đìu hiu: Ðầu tư dàn trải, chưa hiệu quả

Bộ KH&ÐT đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) còn nhiều bất cập, đầu tư dàn trải, thiếu sức hút với doanh nghiệp.