#chiến lược kinh doanh

Tìm kiếm cơ hội trong thời kỳ “bình thường mới”

Tìm kiếm cơ hội trong thời kỳ “bình thường mới”

Trở lại hoạt động trong trạng thái “bình thường mới” đồng thời phải đối mặt với những thách thức khác nhau đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng với bối cảnh mới, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, chủ động cân nhắc những biện pháp ứng phó trước những biến động khó lường của thực tế.

Chứng khoán cuối năm – điều chỉnh đến khi nào?

Chứng khoán cuối năm – điều chỉnh đến khi nào?

Đối với những nhà đầu tư đã chốt lời sớm, đang nắm giữ tiền tươi, những đợt điều chỉnh mạnh trước Tết luôn là cơ hội mua tuyệt vời và là thời điểm thích hợp để chọn hàng, khi mà lúc này kết quả kinh doanh năm cũ và kế hoạch phát triển năm mới của các doanh nghiệp cũng đang dần hé lộ.