Nếu Bitcoin là một "quốc gia" thì sẽ đứng thứ 30 về mức tiêu thụ điện năng

DNHN - Bitcoin luôn đối diện nhiều hoài nghi, không chỉ ở vai trò là phương tiện thanh toán, mà còn vì tác động tới môi trường xuất phá từ việc tiêu thụ điện năng quá nhiều.

  Theo VTV