Nam A Bank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2023 lên 2.600 tỷ đồng

22:46 17/03/2023

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á - Nam A Bank vừa điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 so với tài liệu đã công bố trước đó.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, NAB/UPCoM) vừa điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 so với tài liệu đã công bố trước đó.

Cụ thể, trong Tờ trình kế hoạch kinh doanh của Nam A Bank tại ĐHĐCĐ được tổ chức sáng 17/03, các mục tiêu kinh doanh đã có sự thay đổi so với công bố trước đó.

Nam A Bank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2023 lên 2.600 tỷ đồng
Nam A Bank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2023 lên 2.600 tỷ đồng.

Nam A Bank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với đầu năm. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá của Nam A Bank đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm.

Dư nợ vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 10,4% và đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt 2.600 tỷ đồng, trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được mức kế hoạch đề ra và phù hợp quy định NHNN; đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định hiện hành của NHNN; điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định. Theo tài liệu được công bố trước đó, Nam A Bank chỉ dự kiến lợi nhuận chỉ ở mức 2.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để khuyến khích các đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao, Ngân hàng trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách trích 20% phần lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt kế hoạch để động viên, khích lệ cán bộ nhân viên Nam A Bank, được hạch toán vào chi phí nhân sự trong hoạt động của Ngân hàng.

PV