Năm 2024, Hà Nội sẽ thu hồi hơn 12.700 ha đất để xây dựng các công trình, dự án

15:51 06/12/2023

Đối với kế hoạch bồi thường và giải phóng mặt bằng, Hội đồng đã quyết định sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố, đã được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Ngày 6/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 14 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, khóa XVI, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định của Hội đồng, danh mục này bao gồm tổng cộng 2.839 công trình và dự án thu hồi đất trong năm 2024, với diện tích lên đến 12.722,55 hecta. Trong số này, có 2.306 dự án chuyển từ danh mục thu hồi năm 2023, với diện tích 9.486,3 hecta. Ngoài ra, có 3 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024, với tổng diện tích là 3.844 hecta.

Năm 2024, Hà Nội sẽ thu hồi hơn 12.700 ha đất để xây dựng các công trình, dự án
Năm 2024, Hà Nội sẽ thu hồi hơn 12.700 ha đất để xây dựng các công trình, dự án.

Đối với kế hoạch bồi thường và giải phóng mặt bằng, Hội đồng đã quyết định sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố, đã được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của thành phố Hà Nội. Cơ chế thanh toán linh hoạt được áp dụng trong việc tổng nguồn vốn được giao theo dự toán năm 2024, không phụ thuộc vào mức vốn cụ thể cho từng dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố.

Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, các quận, huyện sẽ tự bố trí nguồn lực cần thiết. Các dự án ngoài ngân sách sẽ do chủ đầu tư tự bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo có đủ kinh phí cho việc giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

P.V (t/h)