Năm 2024 Hà Nội có thể thu hút 3,15 tỷ USD vốn nước ngoài

17:05 19/11/2023

Hà Nội đã đặt mục tiêu thu hút khoảng 2,7 tỷ USD FDI vào năm 2025, với sự tập trung vào các dự án sử dụng đất và dự án thương mại, dịch vụ, đồng thời cam kết thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và công bố thông tin đầy đủ về quy hoạch đầu tư.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Thủ đô Hà Nội đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng số vốn đạt hơn 2,6 tỷ USD. Thông tin này được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội công bố, đồng thời đưa ra những dự báo và kế hoạch chiến lược cho giai đoạn còn lại của năm và trong tương lai.

Theo báo cáo, trong số này, có 346 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 321,1 triệu USD, 141 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 242,5 triệu USD, 273 dự án góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 544,3 triệu USD và 1 giao dịch mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD.

Năm 2024 Hà Nội có thể thu hút 3,15 tỷ USD vốn nước ngoài
Năm 2024 Hà Nội có thể thu hút 3,15 tỷ USD vốn nước ngoài.

Mặc dù Hà Nội xếp thứ 3 về thu hút FDI trên cả nước trong 10 tháng, nhưng lũy kế đến nay, thành phố đứng ở vị trí thứ 2 với tổng cộng khoảng 62,6 tỷ USD FDI. Cụ thể, có 7.312 dự án cấp mới còn hiệu lực, với số vốn đăng ký là 28,7 tỷ USD; 2.085 dự án tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 11,6 tỷ USD; và 5.191 dự án góp vốn, mua cổ phần với giá trị góp vốn 22,3 tỷ USD.

Lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất của Hà Nội là kinh doanh bất động sản, chiếm 31,01% tổng kim ngạch, tiếp theo là ngành công nghiệp chế biến chế tạo (29,67%), thương mại, dịch vụ (22,54%), xây dựng và khoa học công nghệ (5%), và các ngành khác.

Trong bối cảnh thách thức và cơ hội, thành phố đã đặt mục tiêu thu hút khoảng 2,7 tỷ USD FDI vào năm 2025, với sự tập trung vào các dự án sử dụng đất và dự án thương mại, dịch vụ, đồng thời cam kết thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và công bố thông tin đầy đủ về quy hoạch đầu tư.

Dự kiến trong 2 tháng còn lại của năm 2023, Hà Nội sẽ tiếp tục thu hút khoảng 484,8 triệu USD FDI. Trong giai đoạn 2024, thành phố đặt mục tiêu thu hút khoảng 3,15 tỷ USD FDI, với sự tăng cường cải cách thủ tục hành chính và cập nhật thông tin địa điểm đầu tư. Điều này được xem là bước quan trọng để Hà Nội giữ vững vị thế là trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài trong khu vực.

P.V (t/h)