Thị trường Na Uy có tiềm năng đầu tư lớn

11:47 12/11/2021

Na Uy là một quốc gia Bắc Âu có nền kinh tế phát triển, tình hình chính trị ổn định, người dân có mức sống cao. Tuy dân số nhỏ nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Na Uy đạt gần 164 tỷ USD trong năm 2020, trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt mức tăng trưởng khoảng 3%/năm trong 5 năm gần đây và đạt 81,32 tỷ USD vào năm 2020.

Thành phố cảng ở Na Uy

Thành phố cảng ở Na Uy. (Ảnh: Best Food Importers)

Cụ thể, cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của Na Uy hoàn toàn phù hợp với khả năng xuất khẩu của Việt Nam.

Nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Na Uy còn khiêm tốn, cụ thể là trong năm ngoái, con số này dừng ở mức 529 triệu USD. Trong đó, Na Uy nhập khẩu từ Việt Nam chỉ 216,91 triệu USD, chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Na Uy từ thế giới.

Nguyên nhân lớn nhất là do doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu thông tin về thị trường Na Uy và chưa có phương thức xúc tiến thương mại phù hợp.

Bảo Thu