Hà Tĩnh chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội

23:12 01/02/2023

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội.

Thực hiện Văn bản số 286/BYT-QLD ngày 18/1/2023 của Bộ Y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 7438/UBND-VX1 ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc. 

Hà Tĩnh chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội
Hà Tĩnh chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội.

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị; tuyên truyền, vận động người dân đến khám bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc.

Đồng thời, chủ động nắm bắt các thông tin về việc sản xuất, mua bán, quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên các mạng xã hội và qua phản ảnh của các phương tiện thông tin truyền thông; phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn (nếu có) theo đúng quy định...

PV