Lực lượng công nhân và tổ chức Công đoàn đóng góp vào sự phát triển của Bình Dương

11:12 25/04/2022

Từ khi tái lập (01/01/1997) đến nay, tỉnh Bình Dương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, nhiều khu, cụm công nghiệp được hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả, lực lượng công nhân lao động (CNLĐ) tăng nhanh.

Cùng với sự phát triển năng động của tỉnh, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Bình Dương đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với người lao động. Đội ngũ CNLĐ luôn phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn phát huy tinh thần sáng tạo, hăng say lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Buổi hội thảo khoa học về chuyên đề con người – văn hoá – xã hội
Buổi hội thảo khoa học về chuyên đề con người – văn hoá – xã hội.

Năm 1997, thời điểm tái lập tỉnh, cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Dương với tỷ trọng tương ứng trong GDP là: công nghiệp 50%, dịch vụ 27%, nông nghiệp 23%. Thời đó, tỉnh quy hoạch 13 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 6.200 ha, trong đó có 7 khu công nghiệp được Nhà nước cấp giấy phép hoạt động với tổng diện tích 1.603 ha, có 89 dự án đầu tư nước ngoài và 34 dự án có vốn đầu tư trong nước đi vào hoạt động tại các khu công nghiệp. Số lượng CNLĐ toàn tỉnh năm 1997 khoảng 100.000 người, tổ chức Công đoàn có 808 Công đoàn cơ sở với 75.000 đoàn viên.

Ông Nguyễn Văn Dành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu
Ông Nguyễn Văn Dành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu.

Cùng với sự hình thành và phát triển của các khu - cụm công nghiệp, nhiều doanh nghiệp từ nhiều các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và các vùng miền trong cả nước đến Bình Dương đầu tư sản xuất, kinh doanh. Quá trình 25 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tổ chức chỉ đạo hoạt động công đoàn đạt được những kết quả quan trọng, việc xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp đang hoạt động, lực lượng CNLĐ đang làm việc trên địa bàn tỉnh có trên 1,2 triệu người (tăng 12 lần so với năm 1997), lao động nữ chiếm khoảng 56%, lao động đến từ các tỉnh, thành khác chiếm khoảng 85%. Đa số lao động có tuổi đời bình quân trẻ; có trình độ học vấn và nghề nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo với nhiều hình thức đạt trên 76%. Công đoàn Bình Dương đã thành lập được 4.022 CĐCS (tăng gần 5 lần), với 807.000 đoàn viên công đoàn. Bên cạnh các LĐLĐ cấp huyện, trong những năm đầu tái lập tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã xin chủ trương thành lập các Công đoàn cấp trên để trực tiếp quản lý các CĐCS tại các khu công nghiệp như: Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương, Công đoàn Khu công ngghiệp Việt Nam – Singapore, Công đoàn Khu Công nghiệp Bến Cát.

CNLĐ Bình Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và của địa phương.

Bà Nguyễn Kim Loan Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương (Thứ 2 bên trái) trao quà tặng cho người lao động
Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương (Thứ 2 bên trái) trao quà tặng cho người lao động.

Trong 25 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, xong đội ngũ CNLĐ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chất lượng đội ngũ CNLĐ trong các lĩnh vực từng bước được nâng lên, có khả năng tiếp cận với thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến, có ý chí học tập, rèn luyện để nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước.

Các cấp Công đoàn cùng với chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực, được đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Bình Dương luôn chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với tỉnh thực hiện các chính sách liên quan đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ
Công đoàn Bình Dương luôn chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với tỉnh thực hiện các chính sách liên quan đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công đoàn phối hợp hiệu quả trong việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNLĐ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, hiện tổ chức Công đoàn tỉnh đang tập trung triển khai Chương trình số 57- Ctr/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương” đối tượng tập  trung chăm lo là đoàn viên công đoàn, CNLĐ khu vực ngoài Nhà nước. Qua các hoạt động nêu trên đã góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội, giúp cho công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó và xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Toàn cảnh buổi hội thảo Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng
Toàn cảnh buổi hội thảo Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau 25 năm tái lập tỉnh, đội ngũ CNLĐ tỉnh nhà không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng nâng cao trình độ về mọi mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể. Tổ chức Công đoàn tỉnh được xây dựng, củng cố và phát triển, ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Dương và đóng góp quan trọng vào phong trào CNLĐ cả nước.

Hoàng Thu