Ông Louis Nguyễn gửi đơn từ nhiệm thành viên HĐQT tại Đạm Phú Mỹ

15:52 16/03/2023

Nếu đơn được thông qua, HĐQT DPM sẽ còn 4 người, gồm ông Hoàng Trọng Dũng là Chủ tịch, các thành viên là ông Lê Cự Tân, ông Dương Trí Hội và ông Trịnh Văn Khiêm.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (DPM/HoSE) vừa nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập của ông Louis Nguyễn. Lý do vị này đưa ra là do bận công việc điều hành tại Saigon Asset Management.

Ông Louis đang giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management. Tháng 4/2021, ông Louis Nguyễn được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập tại Đạm Phú Mỹ.

Louis Nguyễn gửi đơn từ nhiệm thành viên HĐQT tại Đạm Phú Mỹ
Louis Nguyễn gửi đơn từ nhiệm thành viên HĐQT tại Đạm Phú Mỹ.

Trường hợp đơn từ nhiệm của ông Louis được thông qua, HĐQT DPM sẽ còn 4 người, trong đó Chủ tịch là ông Hoàng Trọng Dũng, các thành viên gồm ông Lê Cự Tân, ông Dương Trí Hội và ông Trịnh Văn Khiêm.

Sau khi được miễn nhiệm, ông Louis Nguyễn vẫn muốn được tiếp tục hợp tác với HĐQT và Ban Giám đốc DPM trong vai trò cố vấn để hỗ trợ, như hỗ trợ Ban Lãnh đạo BASF (Đức) về cơ hội thành lập liên doanh sản xuất, phân phối, kinh doanh hóa chất với DPM.

Ông Louis cũng mong muốn tiếp tục hỗ trợ kết nối và làm việc với các đối tác chiến lược tiềm năng, đồng thời tìm kiếm đối tác tài chính để phục vụ mục tiêu giảm tỷ lệ sở hữu của PVN tại DPM theo kế hoạch của Ủy ban Quản lý vốn (CMSC) và Chính phủ Việt Nam.

Theo Báo cáo quản trị của DPM công bố ngày 17/01, ông Louis Nguyễn không nắm giữ cổ phần nào tại doanh nghiệp này.

P.V (t/h)