Sau kiểm toán, lợi nhuận ròng 2022 của CTCP Nhà Thủ Đức còn 38%

23:19 31/03/2023

Sau khi công bố lãi ròng 2022 sau kiểm toán chỉ bằng gần 1/3 so với BCTC tự lập, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) đã có văn bản giải trình về vấn đề này.

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (TDH/HoSE) vừa công bố BCTC sau kiểm toán. Đáng chú ý lãi ròng 2022 sau kiểm toán của công ty chỉ bằng gần 1/3 so với BCTC tự lập.

Theo đó, lợi nhuận ròng năm 2022 của TDH sau kiểm toán chỉ còn 5 tỷ đồng, giảm 62% so với báo cáo tự lập của Công ty trước đó, Thuduc House đã có văn bản giải trình về vấn đề trên. 

Cụ thể Thuduc House cho biết, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau kiểm toán giảm vì một số chi phí phải điều chỉnh tăng do trích lập dự phòng, cụ thể chi phí tài chính tăng do trích lập thêm dự phòng giảm giá các khoản đầu tư, chi phí quản lý tăng thêm do tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quá hạn. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cũng tăng lên sau kiểm toán do trích trước chi phí xây dựng.

Sau kiểm toán, lợi nhuận ròng 2022 của CTCP Nhà Thủ Đức còn 38%
Sau kiểm toán, lợi nhuận ròng 2022 của CTCP Nhà Thủ Đức còn 38%.

Đối với hoạt động khác, Thuduc House cũng phải điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của dự án đã hoàn thành.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Thuduc House đạt 1.432 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm. Biến động chủ yếu là lượng tiền mặt doanh nghiệp đang nắm giữ chỉ còn 3 tỷ đồng, giảm 98% so với hồi đầu năm.

Lượng tiền và tiền gửi giảm từ ngày 6/9-5/10/2022 do bị Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng cách trích tiền từ tài khoản của Thuduc House tại ngân hàng hơn 74 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngày 3/8/2022 công ty cũng nộp cho Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh số tiền 5,8 tỷ đồng sau khi được hoàn tiền sử dụng đất tại 2 dự án Khu nhà ở Bình An 1,8 ha và Khu nhà ở Bình An 6,5 ha.

Liên quan đến việc bị cưỡng chế thuế, ngày 14/3 vừa qua, Thuduc House đã nhận được 12 quyết định từ Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh. Nội dung các quyết định trên là về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Nhà Thủ Đức, tổng số tiền bị cưỡng chế gần 91 tỷ đồng.

P.V (t/h)