Lợi nhuận gộp quý II của Bảo hiểm Bảo Minh gấp 4,8 lần cùng kỳ năm ngoái

DNHN - Nhờ tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ so với cùng kỳ lợi nhuận gộp của Tổng công ty CP Bảo Minh gấp 4,8 lần cùng kỳ, đạt gần 57 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh Tổng Công ty CP Bảo Minh (BMI/HoSE) vừa công bố, lợi nhuận gộp của công ty tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận ròng chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể quý II/2021, doanh thu phí bảo hiểm của BMI đi ngang so với cùng kỳ, trong khi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 9% giúp doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 4%, đạt hơn 924 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ so với cùng kỳ lợi nhuận gộp của Công ty gấp 4,8 lần cùng kỳ, đạt gần 57 tỷ đồng. 

Lợi nhuận gộp quý II của Bảo hiểm Bảo Minh gấp 4,8 lần cùng kỳ năm ngoái
Lợi nhuận gộp quý II của Bảo hiểm Bảo Minh gấp 4,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 41 tỷ đồng do chi phí gấp 7,1 lần cùng kỳ và doanh thu giảm 19%. Mặt khác, hoạt động kinh doanh bất động sản có lợi nhuận không đáng kể. Như vậy, tuy lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh, nhưng lợi nhuận ròng của BMI gần như đi ngang, gần 50 tỷ đồng.

Kết thúc nửa dầu năm 2021, lợi nhuận ròng của BMI đạt 120 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính có lợi nhuận gộp lần lượt tăng 31% và 32%.

Năm 2021, BMI đặt mục tiêu doanh thu là 5.025 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 277 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2020. Tương ứng tới hết tháng 6/2021, BMI đã thực hiện được 54% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Linh An

Tin liên quan