Lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai đã lên tới trên 7.300 tỷ đồng

DNHN - Theo BCTC hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 của công ty đã ở mức 7.372 tỷ đồng.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG/HoSE) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét với con số lãi sau thuế 8.3 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 là 7.372 tỷ đồng.

Như vậy HAG đã chuyển từ lỗ 1.397 tỷ đồng trong cùng kỳ 2020 sang có lãi sau thuế 8,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021. Phần lãi sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt trên 18 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai đã lên tới trên 7.300 tỷ đồng
Lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai đã lên tới trên 7.300 tỷ đồng.

HAG cho biết, lợi nhuận gộp giảm 74% so với nửa đầu năm 2020 do trong kỳ không còn hợp nhất lợi nhuận của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG/HoSE) và các công ty con của HNG. Lãi tài chính tăng 186 tỷ đồng do tăng lãi thanh lý khoản đầu tư vào HNG (doanh thu tài chính tăng 36% còn chi phí tài chính giảm 13%).

Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 78% do không còn hợp nhất nhóm các công ty HNG, chi phí quản lý cgiảm 90% (do việc trích lập dự phòng liên quan đến các khoản nợ khó đòi lớn trước đó). Các khoản lỗ khác tăng 147 tỷ đồng do trong kỳ ghi nhận chi phí chuyển đổi một số vườn cây không hiệu quả sang trồng chuối.

Linh An

Bài liên quan