Liên danh Sunshine Home và Truth Assets Managerment (Singapore) nghiên cứu đầu tư nhiều dự án tại Quảng Nam

DNHN - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương cho Liên danh Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ công nghệ cao huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư SSF, Công ty Cổ phần Sunshine Home (thành viên Sunshine Group) và Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore nghiên cứu đầu tư Khu đô thị thông minh tại Nam Thăng Bình. 

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương cho Liên danh Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ công nghệ cao với diện tích gần 300 ha
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương cho Liên danh Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ công nghệ cao với diện tích gần 300 ha.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương cho Liên danh Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ công nghệ cao. Trong đó Khu công nghiệp công nghệ cao diện tích khoảng 296 ha; Khu đô thị – dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp công nghệ cao thì có vị trí, diện tích giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp xác định.

Tỉnh Quảng Nam, khuyến khích nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất đầu tư riêng một khu công nghiệp chuyên sản xuất tân dược và các thiết bị, dụng cụ y khoa; giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp hướng dẫn lựa chọn vị trí.

Trước đó, liên danh Công ty TNHH Đầu tư SSF, Công ty Cổ phần Sunshine Home và Truth Assets Managerment đề xuất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị công nghệ cao Nam Thăng Bình tại xã Bình Sa, xã Bình Hải và xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Liên quan tới đề nghị này, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho liên danh Công ty TNHH Đầu tư SSF, Công ty Cổ phần Sunshine Home và Truth Assets Managerment nghiên cứu đầu tư khu đô thị thông minh tại vị trí đề xuất. Quy mô cụ thể sẽ do Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp xác định.

Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp khẩn trương hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu liên quan đến vị trí nghiên cứu, đề xuất các dự án để trình thẩm định, phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ trì, cùng với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn và phối hợp các nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo các điều kiện tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị các nhà đầu tư sớm phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, các Sở, ngành, địa phương, bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, rà soát, điều chỉnh, tổng hợp, hoàn chỉnh nghiên cứu sơ bộ gửi UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, làm căn cứ triển khai thực hiện.

 Trọng Tâm

Tin liên quan