Lào Cai giải quyết việc làm cho trên 9.230 lao động trong nửa đầu năm

22:00 09/06/2024

Năm 2024, Lào Cai đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho gần 14.500 lao động. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường lao động và việc làm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Lào Cai đã giải quyết việc làm cho hơn 9.230 lao động, đạt gần 64% kế hoạch năm. Phần lớn lao động này đến từ khu vực nông thôn, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và các xã biên giới.

Năm 2024, Lào Cai đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho gần 14.500 lao động. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường lao động và việc làm. Các hoạt động tập trung vào việc thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động, chú trọng công tác dự báo cung - cầu lao động, và tăng cường hiệu quả của các phiên giao dịch việc làm, đặc biệt tại các xã nghèo.

Lào Cai giải quyết việc làm cho trên 9.230 lao động trong nửa đầu năm
Lào Cai giải quyết việc làm cho trên 9.230 lao động trong nửa đầu năm.

Bên cạnh đó, Lào Cai còn chú trọng nâng cao hiệu quả cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn và lao động nữ. Tỉnh cũng nghiên cứu các giải pháp nhằm chuyển dịch lao động từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức, hỗ trợ lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và đến các khu công nghiệp, làm việc ngoài tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh xuất khẩu lao động để đạt mục tiêu tạo việc làm mới cho gần 14.500 lao động trong năm 2024.

Ngọc Lợi