Nghệ An: Huyện Anh Sơn làm tốt vai trò gắn kết doanh nghiệp với người dân trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

09:00 20/03/2022

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận huyện Anh Sơn đã làm tốt vai trò gắn kết doanh nghiệp với người dân trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Theo đó, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sản xuất, chế biến, chăn nuôi tại huyện Anh Sơn. Sau khi đi kiểm tra và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận huyện Anh Sơn đã làm tốt vai trò gắn kết doanh nghiệp với người dân trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, tạo cơ sở hướng tới xây dựng và phát triển sản phẩm chủ lực của huyện này. 

Ảnh minh họa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu Đoàn công tác đến kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn

“Đề nghị địa phương tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm bao tiêu đầu ra sản phẩm cho nông dân. Đồng thời, tập trung sản xuất theo hướng liên kết gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, cần chú trọng hơn nữa phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, kiểm soát tốt dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi hộ gia đình cho thu nhập cao như mô hình bò lai sin, bò BBB, mô hình nuôi dê..” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Được biết, trong quá trình đi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã đến Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn để nắm bắt tình hình sản xuất. Qua báo cáo cho thấy, năm 2021, Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn sản xuất tinh bột sắn đạt 35.000 tấn, sản xuất đường Glucose đạt 14.000 tấn, doanh thu đạt 590 tỷ đồng. Tính đến 17/3/2022, sản xuất tinh bột sắn đạt 11.921 tấn, sản xuất đường Glucose đạt 3.825 tấn, sấy bã đạt 2.115 tấn, doanh thu đạt 48.5 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty đặt Kế hoạch thu mua sắn củ tươi đạt 120.000 tấn, sản xuất tinh bột sắn đạt 44.000 tấn, sản xuất đường Glucose đạt 21.000 tấn. Bên cạnh đó, Công ty cũng đặc biệt chú đến công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ đúng quy định Luật Bảo vệ môi trường. Thực hiện quan trắc giám sát môi trường theo đúng quy định và vận hành hệ thống xử lý nước thải bảo đảm an toàn, đúng quy trình. 

Ảnh minh họa
Rời Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn, Đoàn công tác đến với Nhà máy Chè xuất khẩu Sông Lam

Rời Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn, Đoàn công tác đến với Nhà máy Chè xuất khẩu Sông Lam. Trước đây, Nhà máy này chuyên sản xuất các sản phẩm chè xanh, TCT, Otodoc. Hiện tại, Nhà máy còn sản xuất thêm sản phẩm Tenha và hồng trà. Nhà máy tổ chức thu mua nguyên liệu đảm bảo chè luôn tươi, chất lượng tốt. Để nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, Nhà máy đã tiến hành  khảo sát và tổ chức tập huấn khuyến nông cho bà con nhà nông về công tác thu hoạch như: Quy trình, thời gian và số lượng thu hoạch của Nhà máy nhằm tránh tình trạng thu hoạch chè quá non hoặc quá già làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây chè, năng suất và chất lượng của chè búp…

Văn Cương – Hoàng Lan