Lãnh đạo Nhựa An Phát Xanh đăng ký mua 500.000 cổ phiếu trước đấu giá

DNHN - Công ty CP Nhựa An Phát Xanh dự kiến đấu giá 75 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, ước tính doanh nghiệp sẽ huy động được 1.050 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán: AAA - sàn HOSE) đăng ký mua vào cổ phiếu.

Cụ thể, bà Trần Thị Thoản, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tại Nhựa An Phát Xanh đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 0,17% vốn điều lệ của doanh nghiệp, giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/4 đến 14/5.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) sở hữu 53,18% vốn điều lệ tại AAA muốn đăng ký mua 38 triệu cổ phiếu AAA từ 15/4 đến 14/5. 

Nhựa An Phát Xanh
Nhựa An Phát Xanh.

Được biết, AAA dự kiến đấu giá 75 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, ước tính doanh nghiệp sẽ huy động được 1.050 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.

Trong năm 2020, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu đạt 7.428,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 283,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,2% và 57,7% thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 11,3% về còn 10,5%.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh tăng 7,3% lên 8.569,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.325 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.677,3 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.669,2 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản; tồn kho là 946,8 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản. Hết phiên giao dịch ngày 14/4, cổ phiếu AAA tăng 850 đồng lên 17.850 đồng/cổ phiếu.

Ngọc Tình

Tin liên quan