Lãnh đạo Chứng khoán Nhất Việt sẽ bán hơn 7,7 triệu cổ phiếu VFS

22:40 03/03/2022

Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt vừa đăng ký bán hàng triệu cổ phiếu VFS. Với mức giá là 16.000 đồng/cp, ban lãnh đạo Chứng khoán Nhất Việt sẽ thu về khoảng 123,2 tỷ đồng từ hơn 7,7 triệu cổ phiếu.

Ban lãnh đạo của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt vừa thông báo sẽ bán hơn 7,7 triệu cổ phiếu VFS tương đương 10% vốn.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt đăng ký bán 20.000 cp, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 500.000 (tỷ lệ 0,62%) cp xuống còn 480.000 cp (tỷ lệ 0,6%).

Ông Đào Đức Anh, Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt đăng ký bán 1.995.000 cp, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.475.000 cp (tỷ lệ 3,08%) xuống còn 480.000 cp (tỷ lệ 0,6%).

Lãnh đạo Chứng khoán Nhất Việt sẽ bán hơn 7,7 triệu cổ phiếu VFS
Lãnh đạo Chứng khoán Nhất Việt sẽ bán hơn 7,7 triệu cổ phiếu VFS.

Ông Trần Văn Dương, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt đăng ký bán 1.875.000 cp, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.475.000 cp (tỷ lệ 3,08%) xuống còn 600.000 cp (tỷ lệ 0,75%).

Bà Nguyễn Thị Thu Bình, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt đăng ký bán 1.575.000 cp, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.375.000 cp (tỷ lệ 2,96%) xuống còn 800.000 cp (tỷ lệ 1,04%).

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc chi nhánh Hà Nội CTCP Chứng khoán Nhất Việt đăng ký bán 2.237.500 cp, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.437.000 cp (tỷ lệ 3,04%) xuống còn 200.000 cp (tỷ lệ 0,26%). Hơn 7,7 triệu cổ phiếu sẽ được bán ra theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian dự kiến từ ngày 3/3 đến ngày 1/4.

Với mức giá là 16.000 đồng/cp, ban lãnh đạo Chứng khoán Nhất Việt sẽ thu về khoảng 123,2 tỷ đồng từ hơn 7,7 triệu cổ phiếu.

Cũng trong khoảng thời gian và theo phương thức giao dịch trên, 3 cá nhân trong ban lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt đăng ký mua vào khoảng 895.000 cp với mục đích nhu cầu đầu tư tài chính cá nhân. Dự tính với mức giá 16.000 đồng/cp, 3 cá nhân trong ban lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt sẽ phải chi khoảng 14,3 tỷ đồng để thực hiện giao dịch thành công.

PV