Hà Tĩnh hút 190 dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp

23:13 01/02/2023

Các dự án đầu tư vào các Khu kinh tế, Khu công nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho trên 20.600 lao động là người Việt Nam và lao động người nước ngoài.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, đến nay Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút được 153 dự án, trong đó có 56 dự án đầu tư nước ngoài (01 dự án đầu tư theo hình thức BOT) với tổng số vốn đăng ký 16.040.933 triệu USD; 97 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 55.694.020 tỷ đồng.

Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) thu hút được 27 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 2.198,7 tỷ đồng. Khu công nghiệp ngoài khu kinh tế (Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân) thu hút được 10 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đầu tư 825,596 tỷ đồng. 

Hà Tĩnh hút 190 dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp
Hà Tĩnh hút 190 dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Các dự án đầu tư vào các Khu kinh tế, Khu công nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho trên 20.600 lao động là người Việt Nam và lao động người nước ngoài.

Với tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, cảng biển kết nối đồng bộ, tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đầu tư các dự án động lực, tạo tiền đề cho việc hình thành khu vực phát triển công nghiệp nồng cốt.

Chính quyền các cấp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, thụ hưởng các cơ chế, chính sách, triển khai các dự án đúng tiến độ, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

PV (t/h)