Lãi ròng quý III của Bảo hiểm Petrolimex gấp 3,6 lần cùng kỳ

16:35 26/10/2021

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex tăng 91% so với cùng kỳ, đạt gần 261 tỷ đồng với lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính cùng tăng.

Quý III/2021 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PGI/HoSE) ghi nhận lợi nhuận ròng gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu phí bảo hiểm gốc quý III của PGI giảm 25% so với cùng kỳ, còn gần 628 tỷ đồng nhưng doanh thu phí bảo hiểm chỉ giảm nhẹ 3%, còn 781 tỷ đồng, nhờ hoàn nhập dự phòng hơn 113 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PGI giảm 6% so với cùng kỳ, đạt hơn 623 tỷ đồng.

Lãi ròng quý III của Bảo hiểm Petrolimex gấp 3,6 lần cùng kỳ
Lãi ròng quý III của Bảo hiểm Petrolimex gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PGI đạt gần 181 tỷ đồng, tăng 56% so cùng kỳ nhờ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh 20%, còn hơn gần 443 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư tài chính, với doanh thu gần 28 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ nên lợi nhuận tăng 80%, lên gần 24 tỷ đồng. Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính đều tăng mạnh giúp lợi nhuận ròng của PGI đạt hơn 97 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của PGI tăng 91% so với cùng kỳ, đạt gần 261 tỷ đồng với lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính lần lượt tăng 34% và 47%.

Năm 2021, PGI đặt mục tiêu đạt 202 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm này đã vượt 60% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

PV