Lãi quý III của Quản lý Tài sản Trí Việt gấp 6,5 lần cùng kỳ

DNHN - Trong quý III/2021, doanh thu hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đạt 253 tỷ, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 166 tỷ, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ.

Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC/HNX) vừa công khai báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, theo đó ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất đạt 166 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ.

Trong quý III/2021, doanh thu hợp nhất của TVC (doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính) đạt 253 tỷ, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 166 tỷ, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ.

Lãi quý III của Quản lý Tài sản Trí Việt gấp 6,5 lần cùng kỳ
Lãi quý III của Quản lý Tài sản Trí Việt gấp 6,5 lần cùng kỳ.

HNX lý giải, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất tăng tăng 57% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu nên tăng trưởng mạnh ở các mảng: doanh thu phí giao dịch chứng khoản; tiền lãi cho vay giao dịch ký quỹ và phí ứng trước tiền bán, hoạt động tự doanh và đầu tư chứng khoán niêm yết đạt hiệu quả thắng lợi vượt trội mặt bằng chung và hoạt động hợp tác đầu tư chứng khoán hưởng lãi suất cố định được mở rộng quy mô theo đà phát triển chung của thị trường chứng khoán. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác tăng mạnh 166,6 tỷ đồng, tương ứng 429%.

Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác không tăng nhiều mặc dù quy mô vốn tăng gấp 2 lần (từ 460 tỷ đồng lên hơn 1 ngàn tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế đạt gần 431 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ. TVC có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu 9 tháng đạt 61%, đây là một mức tỷ suất sinh lời trên doanh thu khá cao thể hiện hoạt động đầu tư tài chính của Công ty rất hiệu quả, đem lại tỷ suất lợi nhuận cao.

Tổng tài sản của TVC tới cuối quý III/2021 ở mức 3.740 tỷ đồng, tăng gần 63% so với đầu năm. Cơ cấu tài chính của Công ty cân bằng với tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 0,9. Nợ ngắn hạn chiếm chủ đạo trong cơ cấu nợ vay.

Linh Anh

Tin liên quan