Lãi hợp nhất 9 tháng của Chứng khoán SSI vượt 2.000 tỷ đồng

15:55 18/10/2021

Tính riêng quý III/2021, Công ty CP Chứng khoán SSI ghi nhận doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 1.722 tỷ đồng và 667,3 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI/HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III công ty mẹ với kết quả lãi trước thuế 9 tháng đạt hơn 2 ngàn tỷ đồng. Theo Công ty ước tính, lãi trước thuế hợp nhất đạt gần 2.100 tỷ đồng.

Trong quý III, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 1.722 tỷ đồng và 667,3 tỷ đồng.

Lãi hợp nhất 9 tháng của Chứng khoán SSI vượt 2.000 tỷ đồng
Lãi hợp nhất 9 tháng của Chứng khoán SSI vượt 2.000 tỷ đồng.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 667,4 tỷ đồng trong quý III, tăng hơn 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu từ cho vay và phải thu quý này đạt 431,6 tỷ đồng, tăng trưởng gần 2,7 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, SSI ghi nhận khoản thu nhập khác gần 112 tỷ đồng trong quý, khoản lợi nhuận này cũng đóng góp đáng kể cho kết quả hoạt động của Công ty (không có thuyết minh chi tiết về khoản thu này).

Tính tới hết tháng 9/2021, Công ty có tổng tài sản đạt hơn 47,2 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt hơn 11,7 ngàn tỷ đồng. Dư nợ cho vay cuối quý đạt gần 18,3 ngàn tỷ đồng, gấp gần 2 lần đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.062,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53.3% và gần 92% so với cùng kỳ năm 2020. Công ty ước tính lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng đầu năm 2021 của SSI đạt khoảng 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021 về lợi nhuận.

Nợ phải trả tại thời điểm này cũng tăng 37% so với đầu năm, lên gần 35,5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, Công ty gia tăng mạnh các khoản vay ngắn hạn, số dư vay ngắn hạn ở mức hơn 34,2 ngàn tỷ đồng, tăng 46,5% so với đầu năm.

Linh Anh

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?