Kirsten Rausing, người thừa kế TetraPak

15:56 09/02/2023

Ông của bà là nhà sáng lập Tetra Pak, công ty từ khi mới ra đời đã chú trọng đầu tư vào công nghệ đóng gói trong điều kiện vô trùng. Công nghệ này giúp TetraLaval có thể đóng gói đồ uống như sữa, nước cam trong hộp giấy thay vì chai thủy tinh. 

(0) Ý kiến
  • Làm khô cá lóc mới ngon.

    lê bình - H:i d/m/Y

Xem thêm

Xem thêm