Kiên Giang: Thông qua 17 Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội

DNHN - Ngày 13/1, Kỳ họp thứ 26 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên khóa IX bước vào phiên làm việc cuối cùng, tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết, những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

Trong phiên bế mạc, trên cơ sở thảo luận, xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã quyết định và thông qua 17 Nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết liên quan thiết thực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền và đời sống của người dân, như: Chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống kiểm soát an ninh công nghệ cao cho 3 trạm kiểm soát biên phòng; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình trường Cao đẳng nghề chất lượng cao giai đoạn 2021-2025; Chương trình nước sạch nông thôn và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang; Quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Kỳ họp
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Mai Văn Huỳnh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành toàn bộ chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà, tại kỳ họp này, HĐND đã phân tích, đánh giá một cách khách quan những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Thống nhất với đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và năm 2020. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, đến nay bước đầu đã thành công trong thực hiện mục tiêu kép, đó là: Tỉnh ta đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của cho nhân dân. Về kinh tế - xã hội, trong khi nhiều tỉnh, thành phố có mức tăng trường rất thấp - một số tỉnh tăng trưởng âm, nhưng tỉnh ta vẫn phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 3,05%. Tuy không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ nhưng là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Huỳnh yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao nhất, với tinh thần quyết liệt, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thích hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế; từ đó tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn và sát đúng với tình hình thực tế; đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Đẩy mạnh việc chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Những việc nêu trên, cũng chính là giải pháp cơ bản để nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và quản trị hành chính công của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Huỳnh cũng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nghiêm từng nội dung chất vấn và thực hiện đúng những điều đã cam kết trước HĐND và cử tri trong tỉnh.

Mai Hương

Tin liên quan